Inhalt : Vransko (SLO), Vrchlabi (CZ), Vrnjacka (SRB), Vrost [i]Vorort von Brüssel,Vransko  (SLO)

Quelle: @ 

  1. Vransko 29,59,66 Villa Kosenina

Vrchlabi  (CZ, Hohenelbe)

  1. Ancurova 407 THeater Club

Vrnjacka  (SRB)

  1. mehrere Villen (u.a. Villa Alexander)