Inhalt :Zébengeny(H), Zele(B), Zell/(Hammersb.), Zell/(Mosel), Zelzate(B), Zeist(Nl), Zerbst, Zeuthen, Zgorzelec(PL),


Zébegeny   (H)

Kirche (Kos 1908)

Zele   (B)

Dijkstraat 7
Lokerenbaan 39, Villa, 63 Fabrikant Caesens (1914)

Zell_Hammersbac   

Untere Hauptstr. (Nach Brand 1904 neu)

Zell  /Mosel

Quellen: [i]Jahrbuch Zell 

  1. Balduinstr. 105 (ehem Bankgeb, 1906, Fliesen)
  2. Merlerstr. 45
  3. Schlosstr. (1911, ehem Bankgeb, Fine, Steinmetzarbeiten Wendhut )

Zelzate   (B)

Franz Wittoucklaan 4 (1910, Pauwels fuer Rijkaert)


Zeist

Zeist   (NL)

siehe auch Bilder
Slotlaan 66-68 (Kacheln)
"The Kosmos" 1901

Zerbst   (D, ST)

Landratsamt (1900)

Zeuthen   

Martin-Luther-Kirche (1914, Spaet-JS, Buettner)

Zgorzelec   (PL)

(polnischer Nachbarort von Görlitz)

  1. ul Parkowa Ruhmeshalle
  2. Sweradow Zdroj (Kurbad, div Haeuser/Baeder von 1895-1904)